راهنمای قوانین امور مالیاتی در کشور ترکیه

مالیات در ترکیه

کشور ترکیه یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیاتی را در بین کشورهای عضو OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصاد ی) دارد.

قانون مالیات سازمان ها در کشور ترکیه دارای مقررات قابل ملاحظه ای می باشد که مطابق با استانداردهای بین المللی است.

لازم به ذکر هست که قانون مالیاتی در کشور ترکیه در سه قسمت اصلی طبقه بندی می شود که در ادامه این مقاله می توانید با آن ها آشنا شوید:

مشاورین آلپ

1 .قانون مالیات بر درآمد در کشور ترکیه

قانون مالیات در کشور ترکیه شامل دو نوع مالیات می باشد : مالیات بر درآمد اصلی (مالیات بر درآمد شخصی ) و مالیات بر درآمد شرکت ها.

1.1 .مالیات بر درآمد شخصی

در کشور ترکیه درآمد افراد حقیقی، مشمول مالیات بر درآمد شخصی می باشد. درآمد به عنوان خالص کل درآمد و درآمد حاصل از یک فرد در طی یک سال (تقویم مشخص) تعریف می شود.

درآمد یک فرد در کشور ترکیه ممکن است از یک یا چند عنصر تشکیل شده باشد که به شرح زیر ذکر شده است:

 • سود حاصل از کشاورزی
 • سود حاصل از تجارت
 • حقوق و دستمزد
 • درآمد از انجام خدمات شخصی مستقل
 • درآمد حاصل از املاک در ترکیه و مستغلات(درآمد اجاره)
 • درآمد حاصل از اموال منقول (درآمد حاصل از سرمایه گذاری)
 • سایر درآمدها و دریافتی ها

نرخ مالیات بر درآمد فردی از 15 ٪تا 35 ٪متغیر است.

مالیات بر درآمد شرکت

نوع دیگر مالیات، مالیات بر درآمد شرکت می باشد که توسط شرکت ها اخذ می شود و مالیات بر اشخاص حقوقی این شرکت ها اعمال می شود.

شرکت های تعریف شده برای مالیات در قانون به شرح زیر است:

 • شرکت های سرمایه ای (companies Capital )
 • اتحادیه ها (Cooperatives )
 • بنگاه های اقتصادی عمومی ( enterprises economic Public )
 • بنگاه های اقتصادی ایجاد شده توسط موسسه ها و صندوق ها( enterprises Economic ( owned by associations and
 • شرکت های جوینت ونچر (ventures Joint )
 • شرکت های اقتصادی متعلق به انجمن ها و بنیادها

در کشور ترکیه نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها بر سود مشاغل 20 ٪تعیین شده است.

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای دوره های مالیاتی در سال های 2018 ، 2019 و 2020به22٪افزایش یافته است.

با این حال، شورای وزیران ترکیه مجاز است که نرخ 22 ٪را به نرخ 20 ٪کاهش دهد.

مالیات در ترکیه

2 .قانون مالیات بر هزینه در کشور ترکیه

1.2 .مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه به طور کلی در کالاها و خدمات حرفه ای تجاری ، صنعتی، کشاورزی و مستقل، کالاها و خدمات وارد شده به کشور ترکیه و تحویل کالا و خدمات در نتیجه سایر فعالیت ها اعمال می شود و همه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند.

2.2 .مالیات بر مصرف ویژه (SCT )

چهار گروه محصول اصلی وجود دارد که با نرخ مالیات های مختلف مشمول SCT می شوند:

 • فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، روغن کاری شونده، حلال ها و مشتقات نفتی
 • اتومبیل و سایر وسایل نقلیه، موتور سیکلت، هواپیما، هلیکوپتر، قایق بادبانی
 • دخانیات و تنباکو، مشروبات الکلی
 • محصولات لوکس

برخالف مالیات بر ارزش افزوده، که در هر بار تحویل اعمال می شود، SCT فقط یک بار شارژ می شود.

3.2 مالیات معامالت بانکی و بیمه

معاملات بانکی و بیمه شرکت معاف از مالیات بر ارزش افزوده است اما مشمول مالیات معاملات بانکی و بیمه می شوند. این مالیات در مورد درآمدی که بانک ها به دست می آورند، مانند بهره وام است. اگرچه نرخ کلی 5 ٪است، اما برخی از معاملات مانند سود در معاملات سپرده گذاری بین بانک ها با 1 ٪مالیات پرداخت می شوند. از سال 2008 تاکنون هیچگونه مالیاتی بر فروش حاصل از معاملات ارزی انجام نشده است.

4.2 تمبر مالیاتی

وظیفه تمبر به طیف گسترده ای از اسناد اعم از قراردادها، یادداشت های قابل پرداخت ، کمک های سرمایه، نامه های اعتباری، نامه ها ضمانت نامه، صورت های مالی و حقوق و دستمزد اعمال می شود. وظیفه تمبر به عنوان درصد از ارزش سند با نرخ های مختلف از 0.189٪تا 0.948٪ و یا برای برخی از اسناد به عنوان قیمت ثابت (قیمت از پیش تعیین شده)جمع آوری می شود.

مالیات در ترکیه

3 .قانون مالیات بر ثروت در کشور ترکیه

سه نوع قانون مالیات بر ثروت در کشور ترکیه وجود دارد:

 • مالیات بر امالک
 • مالیات بر وسایل نقلیه موتوری
 • مالیات بر ارث و هدیه

ساختمان ها، آپارتمان ها و زمین های متعلق به کشور ترکیه مشمول مالیات بر امالک و مستغلات با نرخی بین 1.0 تا 6.0 درصد می شوند، در حالی که کمک به حفاظت از امالک فرهنگی غیرمنقول با نرخ 10 درصد از این مالیات بر امالک و مستغلات تعیین می شود.

مالیات وسایل نقلیه موتوری بر اساس مبالغ ثابت جمع می شود که با توجه به سن و ظرفیت موتور وسایل نقلیه هر سال متفاوت است. ضمناً مالیات های ارثی و هدیه ای با نرخ 1 ٪تا 30 ٪ تعرفه می شود.

مالیات در ترکیه

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه