متفرقه

صنایع دفاعی و هوافضائی ترکیه

صنایع دفاعی و هوافضا ترکیه طی دهه های گذشته دستخوش تحولات اساسی شده است. ترکیه طی سالهای اخیر موفقیت بی نظیری را کسب کرده است ، امروز ترکیه دارای یکی از سریعترین بخشهای دفاعی و هوافضا در جهان است. تجربه و تأکید بر کیفیت در میان...

مقایسه آگهی ها

مقایسه